Aku digigit rindu. Kenyang sudah air mataku

Rahne Putri