Aku kenyang akan rindu, boleh memesan minum dari air matamu?

Rahne Putri