HARAP

Aku melesatkan tanda,

Semoga kau melihatnya.