BOLA RASA

jarimu jariku terpaut

bersama waktu pangkat tiga

Berpusat titik candu

berdiameter cinta